Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve setningsstruktur i dag.

 1. Begynn setningene med adverbialer og gjenta setningen!
 1. Naboene drar på ferie om to uker. à Om to uker drar naboene på ferie.
 2. Han arbeidet på fabrikken i mange år.
 3. Det finnes mange måter å leve sammen på i dag.
 4. Sønnen min skal begynne på skolen til høsten.
 5. Kusinen min er på TV av og til.
 6. Foreldrene mine skilte seg for fire år siden.
 7. Olav ble pensjonist for to år siden.

Løsningen: b) I mange år arbeidet han på fabrikken. c) I dag finnes det mange måter å leve sammen. d) Til høsten skal sønnen min begynne på skolen. e) Av og til er kusinen min på TV. f) For fire år siden skilte foreldrene seg. g) For to år siden ble Ola pensjonist.

 1. Skriv setningene riktig! Begynn med det markerte ordet
 1. Petter – kjøpte – ny bolig – akkurat
 2. leide – en leilighet – Tidligere – han
 3. I går – sparte –han – penger
 4. bo – vil – i sentrum – han –
 5. kjøpte – Han – en leilighet – i første etasje
 6. Om noen år – vil – flytte – kanskje – han – ut på landet – igjen

Løsningen: a) Petter kjøpte akkurat ny bolig. b) Tidligere leide han en leiligheten. c) I går sparte han penger. d) Nå vil ha bo i sentrum. e) Han kjøpte en leilighet i første etasje. f) Om noen år vil han kanskje flytte ut på landet igjen.

Videregående

Vi skal øve ubestemt og bestemt form og eiendomsordene i dag.

 1. Sett inn substantivene i rett form!
  1. by                               Norges eldste ________________ heter Tønsberg.
 1. tiltak Det er viktig å sette i gang så mange ____________ som mulig.
  1. forhold                                   Jeg har aldri forstått ____________ deres.
 1. ulempe Hvilke _____________ ser du ved å bo i en by?
 2. fjord Vet du hva de største ____________ i Norge heter`?
 3. folketall Europas ___________ går ned.
 4. konflikt Flere av _____________ kommer til å bli vanskelig å løse.
 5. ressurs Mange land må bli flinkere til å ta vare på ______ sine.
 6. krav Han stilte ingen __________ i den nye jobben sin.
 7. liv Han hadde lengtet hele ___________ etter et rolig sted.
 8. dialekt Hvilken _________ snakker folk på hjemstedet ditt?

Løsningen: a) by, b) tiltak, c) forholdet, d) ulemper, e) fjordene, f) folketall, g) konfliktene, h) ressursene, i) krav, j) livet, k) dialekt

 1. Skriv inn rett eiendomsord i setningen!
 1. Evas sønn             Da sønnen HENNES begynte på skolen, fulgte Eva ham til skolen hver dag.
 2. Evas sønn Eva følger alltid sønnen ___________ til skolen.
 3. Peders kone Peder kjøper sjelden blomster til kona __________.
 4. Peders kone Peder synes at kona ____________ forventer for mye.
 5. Huset til Eva og Peder Eva og Peder har bestemt seg for å selge huset _________ fordi de synes at huset _________har blitt for lite.
 6. Bilen til Eva og Peder Nå har bilen ___________ stipper, så de må ta bussen.
 7. Mora til Eva Mora til Eva har blitt enke, og nå ringer hun til Eva flere ganger. Peder snakker også ofte med more ______________. Eva har bedt more ________ om å ringe litt sjeldnere.

Løsningen: b) sin, c) si, d) hans, e) sitt, deres, f) deres, g) hennes, si