Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve perfektum i dag.

 1. Fyll ut med verbet i perfektum!

være                Jeg _________________ syk i to uker.

få                    Vi _____________ fri i dag.

si                     ____________ du _____________ det til læreren?

finne               Vi ________________ en ny leilighet.

drikke             ___________ dere ___________ kaffe?

hjelpe              De ________________ oss med mange ting.

skrive              Nå ____________ jeg ___________ søknad.

gi                     Jeg __________ henne nye ski.

Løsningen: har vært, har fikk, har – sagt, har funnet, har – drukket, har hjulpet, har – skrevet, har gitt

 1. Svar med JA+ ALLTID eller NEI+ ALDRI med verbene!
 1. Bor du her ? Ja, ____________________________
 2. Liker du opera? Nei, ___________________________
 3. Liker du å svømme? Nei, ___________________________
 4. Liker du vinteren? Ja, ____________________________
 5. Kjører du bil? Nei, ___________________________
 6. Er du ofte på kino? Nei, ____________________________

Løsningen: a) Ja, jeg har alltid bodd her. b) Nei, jeg har aldri likt opera. c) Nei, jeg har aldri likt å svømme. d) Ja, jeg har alltid likt vinteren. e) Nei, jeg har aldri kjørt bil. f) Nei, jeg har aldri vært på kino.

Videregående

Vi skal øve noen verb om tanker og preposisjoner i dag.

 1. Sett inn rette ord i setningene i riktig form!
  MENER, SYNES, TROR, TENKER
 1. Jeg __________ at det kommer til å regne i morgen.
 2. Hva ___________ du om det siste forslaget fra landbruksministeren?
 3. Har du ___________ å slutte å røyke snart?
 4. Det er tydelig at hun ______________ det hun sier.
 5. Han ____________ at Norge er et vakkert land.
 6. Hva ____________ du på?
 7. ________________ du virkelig at Pettersen er en god lærer?
 8. Ola ______________ at Eva er hyggeligere enn Anne.
 9. Har du _______________ noe mer på forslaget mitt?
 10. Svigermora mi ____________ på Gud hele livet.
 11. Jeg _________ at han kom fra USA, men jeg tok feil. Han kommer faktisk fra Canada.
 12. _____________ du at jeg skal ta den røde eller den hvite kjolen?
 13. _______________du virkelig at du vil slutte på studiet nå? Du skal jo snart ha eksamen!

Løsningen: a) tror, b) mener, c) tenkt, d) mener, e) synes, tror, f) tenker, g) mener, synes, h) mener, i) tenkt, j) har trodd, k) trodde, l) synes, m) tror

 1. Sett inn preposisjoner i setningene med riktige uttrykk!
  1. Hva leter du ____________?
  2. Hvem har ansvar ______________ å redigere programmet?
  3. Hvor skal dere reise ____________ sommer?
  4. Kan du dekke _____________ bordet ___________ meg?
  5. Hva er vinen laget ____________ ?
  6. Hva vet du ___________ saken?
  7. Kan du svømme _____________ vann?
  8. Hvilke saker er meldt ____________ møtet?
  9. Kan du sette koppene inn ___________ skapet?
  10. Hva ___________ alle dager holder du ________ ___________?
  11. Trenger du noen å snakke ______________?

Løsningen: a) etter, b) for, c) i, d) på, for, e) av, f) om, g) i, h) til, i) i, j) i, på, med, k) om