A nyelvtanulás során fontos elem a nyelvtan, ugyanakkor pusztán a nyelvtani szabályok bebiflázásával nem nagyon fogsz tudni semmit elmondani az adott nyelven. Épp ezért a szókincsnek nagyon fontos szerepe van, ezáltal pedig a szótárfüzetnek is.

Mivel minden idegen nyelv rengeteg szóval és kifejezéssel rendelkezik, ezért nagyon nem mindegy, hogy mit rögzítünk a szótárfüzetünkben, és az is nagy jelentőséggel bír, hogy mindezt hogyan tesszük.

 1. számú szabály: A szavak olyanok, mint az emberek: társra van szükségük.

Nem szabad a szavakat szeparáltan kezelned, sokkal inkább a szavak kombinációját érdemes kijegyzetelned. A következő kollokációk fordulhatnak elő:

 • ige + főnév pl. make a noise, have a party
 • melléknév + főnév pl. strong accent, heavy rain
 • ige + határozószó pl. work hard, smile softly
 • ige + elöljárószó pl. talk about, filled with horror
 • fix kifejezések pl. It seems to me that…, It’s worth seeing
 1. számú szabály: A szavak néha bizonyos szerkezetek vonzanak.

Bár a szókincs fontos, a nyelvtani szabályok azért nem hagyhatóak figyelmen kívül. Azokat a szavakat, melyek után bizonyos meghatározott nyelvtani szerkezet alkalmazandó, érdemes úgy kijegyzetelni, hogy a szerkezetet sem felejtjük ki. Ilyen például angolban az érzékelés igéi: hear/notice/see somebody doing somehting. Ilyen esetekben érdemes nem csak a jelentését mellé írni, hanem valami személyes példát is, ugyanis a személyessé tétel elősegíti az emlékezést, pl. I heard Miguel laughing at the Simpsons on TV.

A mit jegyzetlejünk ki kérdésre megkaptuk a választ, most egy kicsit kitérünk a hogyan-ra is.

 1. variáció: Témánként

Ez a leggyakoribb variáció. A témák lehetnek a következők: Étel, Munka, Egészség, Pénz, Filmek, Kinézet.

A Film témában lehetnek szavak: shoot, edit, star in a film, review. Lehetnek mondatok: The beach was filmed on location in…. / Al Pacino was nominated for best actor / It’s a gripping thriller. It really moved me.

 1. variáció: Szituációkra bontva

Mondatokat írhatunk a különféle szituációkhoz, például étteremben asztalfoglalás/rendelés/számla kérése, szállodai szoba foglalása, szobával való probléma megfogalmazása.

 1. variáció: Kulcsszavanként

Ilyen kulcsszó lehet angol nyelvből például a make:

 • force: make somebody do something
 • do: Anyone can make a mistake. I can’t make a decision just yet. I need to make a quick phone call.
 • Make it: If we run, we should make it.
 • cause: Its beautiful beaches make this a highly popular place.
 • get money: The plan could cost you more than you make.
 1. variáció: Könnyen összetéveszthető szavak

Érdemes őket egymás mellé / után felírni, hogy még élesebben látszódjon a különbség.

Ilyenek lehetnek pl. advice / advise, earn / win.

 1. variáció: Gyakori nyelvtani struktúrák szerint

Gyakran előfordul minden nyelvtani résznél, hogy olyan mondatok merülnek fel, amelyeket igazán gyakran használnak az adott nyelvben. Ezeket a mondatokat érdemes külön kijegyzetelni, hiszen így két legyet ütünk egy csapásra: a nyelvtani szerkezetet is tanuljuk, és kapunk egy kész, használható mondatot.

Have you ever been to the States? I haven’t seen him recently.

This is the best film I have ever seen.

Akármelyik csoportosítást is választod, a 3 örök szabály mindegyikre érvényes.

 • A kevesebb, több: érdemes kevesebb szóra fókuszálni, de azt alaposan körbejárni.
 • A szavaknak térre van szükségük: érdemes kihagyni helyet egy-egy szócsoport után, hogy ha még felbukkan bármi odaillő, oda tud biggyeszteni.
 • Új téma, új oldal: sőt érdemes egy-egy téma után oldalakat kihagyni, ha esetleg jön újabb kifejezés, az is a helyére kerülhessen.

Reméljük, hogy tudtunk segíteni ebben az igen kritikus kérdésben, hiszen szavak nélkül egyik idegen nyelven sem fogunk tudni megszólalni!