A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében a magyar állami ösztöndíjas hallgatóknak a képzési idő másfélszerese, azaz a négy féléves képzések esetében hat félév alatt kell megszerezniük az oklevelüket. Ez alól kivételt jelentenek azok, akiknek volt passzív féléve, hiszen az oklevélszerzési határidőt minden egyes passzív félév kitolja.

Az oklevél megszerzése szükséges

Fontos kiemelni, hogy nem csupán végbizonyítvány vagy sikeres záróvizsga, hanem kiállítottoklevél szükséges a kötelezettség teljesítéséhez. Az oklevélszerzés tényéről az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézményektől kapott adatokból értesül, a hallgatónak ezzel kapcsolatban nincs bejelentési feladata.

A magyar állami ösztöndíj igénybevételéhez kapcsolódó oklevélszerzési határidő és a záróvizsga letétételére nyitva álló határidő nem azonos:

  • A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítése szempontjából az a kötelezettség áll fenn, hogy a hallgató a képzés kezdetétől számítva a képzési követelményekben (KKK) előírt képzési idő másfélszeresén belül oklevelet szerezzen. Amennyiben nem teljesíti ezt a feltételt, úgy visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Magyar Állam felé, az igénybe vett állami ösztöndíj 50%-ára (ettől függetlenül a hallgató még később is megszerezheti az oklevelet, de a fizetési kötelezettsége már fennáll).
  • A záróvizsga teljesítésére az érvényes képzési követelmények szerint az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése után két év áll rendelkezésére a hallgatónak. A felsőoktatási intézmény a záróvizsga letételét 2 év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető, ez jogvesztő határidő.

Milyen lehetőségek vannak, ha előreláthatóan nem lesz meg az oklevél a határidőig?

Amennyiben a (volt) hallgató nyelvvizsga megszerzése érdekében külföldi tanulmányokat folytat, vagy felnőttképzésben tanulja a nyelvet, az oklevélszerzési határidő lejártáig kérelmezheti a határidő felfüggesztését, a megfelelő dokumentumok – felnőttképzési szerződés vagy külföldi tanulmányokról szóló jogviszony-igazolás – benyújtásával. Felfüggesztés legfeljebb két évre adható.

Lehetőség nyílik az oklevélszerzés alóli mentesség kérelmezésére is, ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete vagy szülés miatt nem képes megszerezni, illetve amennyiben a hallgató három gyermeket szült.

Mit tehet az, akinek lejárt az oklevélszerzési határideje?

Akinek lejárt az oklevélszerzési határideje, az a visszafizetési kötelezettséget megállapító határozat kézhezvételét követően meghatározott ideig részletfizetési vagy mentesítési kérelmet nyújthat be, vagy vállalhatja hazai munkaviszony fenntartását az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamban. A hazai munkaviszony beszámítását visszamenőlegesen is, a hallgatói jogviszony megszűnésétől kérheti a hallgató. Továbbá, amennyiben a hazai munkavégzési kötelezettség időszakában a hallgató ismételten hallgatói jogviszonyt létesít, úgy tanulmányai idejére kérelmezheti a munkavégzési kötelezettség felfüggesztését.

Mentesítés tartós betegség, megváltozott munkaképesség, baleset, szülés, két vagy több gyermek nevelése vagy egyéb váratlan, a volt hallgatón kívül álló okból kérelmezhető.

Budapest, 2015. július 7.

Forrás: http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/oklevelszerzesi_hatarido