Soter Instant Norvég 2017.06.16.

Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen uttrykk om historie.

 1. Fyll ut med tilsvarende adjektiv!
 1. politikk ____________
 2. kristendom ____________
 3. makt ____________
 4. stat ____________
 5. økonomi ____________

Løsningen: a) politisk, b) kristelig, c) mektig, d) statlig, e) økonomisk

 1. Fyll ut med riktig ord fra oppgave 1 i riktig form!
 1. Det var en ________ kamp. Kongens ________ var å legge under seg landet.
 2. Noen vikinger ble _________ i utlandet. Olav den hellige var en _________ konge. Han ville gjøre _________ til den eneste religionen.
 3. Kongen var ___________. ___________ hans hadde økt. Noen __________ menn slo seg ned på Island.
 4. Kan man si at __________ var etablert på 1000-tallet? Var det et ___________ oppgave å bygge kirker?
 5. De __________ forholdene endret seg. Dette er et __________ problem. Hvordan var _________ i landet?

Løsningen: a) politisk, politikk, b) kristelige, kristelig, kristendom, c) mektig, Makten, mektige, d) staten, statlig, e) økonomiske, økonomisk, økonomiet

Videregående

Vi skal lære noen uttrykk om klima og miljø.

 1. Fyll ut!

Substantiv                                   Verb                Adjektiv

__________                __________        forbudt

__________                     forsikre           ________

vaksine                        __________        ________

forurensning                __________        ________

 

Løsningen: et forbud, forby, forsikring, forsikret, vaksinere, vaksinert, forurense, forurenset

 1. Skriv inn ord fra oppgave 1 i riktig form i setningene!
 1. Jeg har tenkt å reise rundt i USA. Hvilke ____________ bør jeg ta før jeg drar?
 2. Jeg ville _____________ meg mot hepatitt A og B.
 3. Jeg trenger kanskje også en reise____________?
 4. Hvis du ikke er _____________, kan et sykehusopphold li nokså kostbart.
 5. Jeg røyker. Jeg håper ingen vil _________ meg å ta meg en sigarett i USA.
 6. Å jo. Vet du ikke at det er __________å røyke utendørs i New York?
 7. Når ble det ____________innført?
 8. Det husker jeg ikke, men de mener at røyking er med på å ________ parkene i byen.
 9. Litt sigarettrøyk skaper da ingen _____________?
 10. Parkene kan bli nokså ___________ av alle sigarettsneipene som folk kaster fra seg.

Løsningen: a) vaksiner, b) vaksinere, c) forsikring, d) forsikret, e) forby, f) forbudt, g) forbudet, h) forurense, i) forurensning, j) forurenset

 

Soter Instant Norvég 2017.06.14.

Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene!

En norsk by

 

Bergen ble grunnlagt i 1070 og ble fort Norges viktigste ___________(1). Tyske handelsmenn slo seg ned og drev handel på ‘Bryggen’, som nå er restaurert. Turister og bergensere selv elsker å _______(2) rundt i de trange smugene og gjerne stikke innom de store, gamle trebygningene som nå brukes som museer, restauranter og små __________(3).

 

Handel og skipsfart har alltid vært viktige __________(4) i Bergens historie. Ute på havna ligger store passasjerskip, lokale rutebåter og ‘Hurtigruta’, som starter i Bergen og seiler _________(5) langs hele Norges kyst med varer og passasjerer.

Bergen ligger, liksom Roma, mellom sju _________(6). Du kan ta ‘Fløybanen’ til topps på et av fjellene og nyte den utrolige utsikten over byen, fjorden og fjellene. Men til tross for en meget interessant historie og vakker natur, er Bergen først og fremst en moderne og __________(7) by. På fisketorget vil man oppleve et yrende _________(8). Her treffer du bergensere som vil kjøpe fersk fisk eller nykokte reker til middagen, og du treffer også turister som vil kjøpe seg en souvenir, eller som bare vil oppleve den spesielle stemningen.

 

Bergen har også mye å by på når det _________(9) kultur. Museer og kunstgallerier ligger på rekke og rad midt i byen, og ‘Trollhaugen’, hvor Edvard Grieg bodde, blir _________(10) av de som er interessert i musikk. Bergenserne er veldig stolte over byen sin og sier: ‘leg er ikke fra Norge, jeg er fra Bergen.’

 

besøkt             butikker          stikkord          nordover         havneby                                              rusle    fjell                 levende           gjelder             folkeliv

 

Løsningen: 1) havneby, 2) rusle, 3) butikker, 4) stikkord, 5) nordover, 6) fjell, 7) levende, 8) folkeliv, 9) gjelder, 10) besøkt

 1. Svar på spørmålene!
 1. Hva er det som ikke forandret seg?
 2. Hva kan man finne i Bergen, Bryggen?
 3. Hvordan kan vi knytte Hurtigruta og Bergen?

Løsningen:  a) Bergen var en veldig viktig handlesby. I dag er det også mange som handler på fisketorget. b) Det er torg, museer, restauranter, butikker. c) Hurtigrute begynner å seile fra Bergen.

 

Videregående

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Norge som ferieland

 

Norge er et ____________(1) mangfoldig land. Det er umulig å bli kjent med landet ved å besøke det bare en gang. Du må gi deg god tid, besøke de forskjellige delene av landet, og _________(2) komme en tur om vinteren også.

 

Alle vet at Norge har mye flott natur å by på: høye fjell, _________(3) daler og dype fjorder på Vestlandet, koselige småbyer, viker og skjær på Sørlandet og fargerike fiskevær mellom dramatiske ___________(4) i Lofoten. Nord-Norge er jo ‘Midnattsolens Land’: Forestill deg at du for eksempel sitter ved en fortauskafé i Tromsø med en kald øl i _________(5) solskinn—ved midnatt!

Har du mye energi, kan du gjøre som de __________(6): gå på tur i fjellet. Kanskje du vil til topps på Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell? Eller hva med å ____________(7) nedover slalåm-løypene fra vinterolympiaden 1994 på Lillehammer?

Norsk kultur er like variert som naturen og strekker seg tilbake til de ____________(8) helleristningene. Vikingskipene og stavkirkene fra middelalderen er fantastiske eksempler på hva som kunne _____________(9) i tre, og på folkemuseene er hele middelaldergårder med fullt utstyr bevart!

Ved siden av dette finnes det kunstgallerier og museer av nesten alle slag: bl.a. fiskeri-, sjøfarts-, ____________(10)-, teknologi- og industrimuseer. Er du ikke interessert i verken naturopplevelser eller historie, vil du likevel _________(11) nok å ta deg til. Du kan se malerier av Edvard Munch, reise på jazz-festival i Molde eller til Festspillene i Bergen, og du kunne se hvor mye du ___________(12) av et Ibsen-skuespill framført på norsk!

 

helst          finne    forstår             fjelltopper       innfødte          suse                 forhistoriske    utrolig       trange              strålende                     bygges            vannkraft

Løsningen: 1. utrolig, 2. helst, 3. trange, 4. fjelltopper, 5. strålende, 6. innfødte, 7. suse, 8. forhistoriske, 9. bygges, 10. vannkraft, 11. finne, 12. forstår

 1. Svar på spørsmålene!
 1. Nevn noen forhistoriske elementer og objekter!
 2. Hvorfor er Nord-Norge så populær?
 3. Nevn noen programmer for turister!

Løsningen: a) Vikingskip, stavkirker, utstyr i folkemuseer. b) Det er Midnattsolas Land, altså det er solskinn om natta. c) Se malerier av Edvard Munch, høre på jazz i Molde, Se en Ibsen-skuespill, Sus nedover slalåm-løypene i Lillehammer, klatre opp til topps på Galdhøppingen.

 

Soter Instant Norvég 2017.06.12.

Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve setningsskjema i dag.

 1. Lag setninger!

  1. ___________________________________.
   Etter at, de, giftet, hadde, seg, Argentina, de, flyttet, til
  2. ________________________________
   Selv om, husket å, hun, ikke, handle, ikke, sur, ble han
  3. Han har fått en ny kjæreste ________________________
   han, forelsket, er, i, som, veldig
  4. Hun har en sjef __________________________
   ikke, liker, hun, som

Løsningen: a) Etter at de hadde giftet seg, flyttet de til Argentina. b) Selv om hun ikke husket å handle, ble han ikke sur. c) som har er veldig forelsket i. d) som hun ikke liker.

 

 1. Svar med adjektiv i superlativ form!
 1. Denne genseren er for tynn. Det er den tykkeste jeg har!
 2. Denne buksa er for skitten.
 3. Denne jakka er for lys.
 4. Denne frakken er for liten.
 5. Denne kjolen er for kort.

Løsningen: b) Det er den mest skittne jeg har., c) Det er den lyseste jeg har. d) Det er den minste jeg har. e) Det er den korteste jeg har!

 

Videregående

Vi skal øve adjektiver i dag.

 1. Sett inn adjektiv i komparativ eller superlativ i riktig form!
  1. Hvem er _________ i familien? Oldefar. Han er neste 90 år.
  2. Hvilken by er _______, Trondheim eller Bergen? Bergen.
  3. Er temperaturen _____ i dag enn i går? Ja, for i dag er det bare sju varmegrader.
  4. Hva synes du er _________, å bo på landet eller i byen? Jeg foretrekker landet.
  5. Hvilken bil er __________? Skoda, tror jeg, for den koster bare 150.000.
  6. Er du ____________ eller _____________ enn broren din? Vi er like gamle. Vi er tvillinger.
  7. Hva er ______________, uttale eller grammatikk? Grammatikk, for det forstår jeg ikke.

Løsningen: a) den eldste, b) størst, c) kaldere, d) best, e) den billigste, f) eldre, yngre, g) vanskeligst

 1. Sett inn ordet i superlativ!
 1. kort             Hva er veien til skolen?
 2. lav             Hva er karakterene på dette kurset?
 3. gammel Her ligger bygningen.
 4. spesialisert Hun ville ta emnene.
 5. god Dette er min pretasjon.
 6. ung Skolens elev sitter der borte.
 7. relevant De begynte med oppgavene.
 8. liten Vi må starte med barna.

 

Løsninger: a) den korteste veien, b) de laveste karakterene, c) den eldste bygningen, d) de mest spesialiserte emnene, e) min beste prestasjon, f) yngste elev, g) de mest relevante oppgavene, h) de minste barna

Soter Instant Norvég 2017.06.09.

Ordforråd

Nybegynner

 

Vi skal lære noen uttrykk om fossile energikilder.

 

 1. Fyll ut med de riktige ordene!

Substantiv                              Verb                           Adjektiv

_____________              interessere seg                   ____________

_____________              ____________                  produktiv

reduksjon                       _____________                 _____________

 

Løsningen: en interesse, interesssant, produksjon, produsere, redusere, redusert

 

 1. Fyll ut med riktig ord fra oppgave 1 i riktig form!
 1. Å satse på solenergi er ________________ de fleste.
  Mange ___________ solenergi.
 2. De håper at ___________ solenergi skal øke.
  De vil __________ mer energi __________ sola.
 3. De vil __________ bruken __________ fossile energikilder.
  De ønsker et ___________ forbruk ____________ fossile energi.

Løsningen: a) interessant, interesserer seg for, b) produktiv, produsere, av, c) redusere, av, redusert, av

Videregående

 

Vi skal lære noen uttrykk om skole og utdanning.

 

 1. Fyll ut med substantiver!
 1. å lære læring
 2. å trives
 3. å forske
 4. å prestere
 5. å motivere

Løsningen: b) en trivsel, c) en forsker, en forskning, d) en prestasjon, e) en motivasjon

 

 1. Skriv inn ord fra oppgave 1 i riktig form i setningene!
 1. Hvordan kan vi ___________barn og unge, slik at de får lyst til å gå på skolen?
 2. ______________forteller oss at når barn er trygge, og når de ____________ og har venner, er det større muligheter for at de _________ det de skal på skolen.
 3. Du mener altså at barn må føle trygghet og ___________ for å kunne _____________noe på skolen.
 4. Elever som ikke ______________ på skolen, har det ikke godt, og de mangler ____________. For å oppnå gode __________ må de være ____________for skolearbeid.

Løsningen: a) motivere, b) Forskere, trives, lærer, c) trivsel, prestere, d) presterer, motivasjon, prestasjoner, motivert

 

Soter Instant Norvég 2017.06.07.

Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

 

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene!

Været i Norge i en sommerdag

 

I Finnmark, Troms og Nordland er det ___________(1) i ytre strøk, men noen skyer og regnbyger i indre strøk. Vinden er svak og ___________(2) fra øst eller sørøst.

 

5 dagers varsel

Finnmark, Troms og Nordland: Østlig og sørøstlig bris. Skiftende skydekke og regn av og til i indre strøk, ellers for det meste opphold og til dels ____________(3) vær. Litt stigende temperatur.

Trøndelag: Nordøstlig, senere __________(4) bris. Oppholdsvær, men etter hvert enkelte regnbyger. Litt ___________(5) temperaturer.

Vest-Norge, Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Skiftende, men overveiende nordlig bris. Skyet eller __________(6) skyet og noen regnbyger. Uendret temperatur

 

I Trøndelag er det nordlig bris. Oppholdsvær, men _________(7) noen regnbyger. Temperaturen er 15–17 ____________(8).

I Vest-Norge, Østafjells og Sør-Norge er ____________(9) nordvestlig bris, skyet og noen regnbyger. 13–15 grader. Noe kaldere i _____________(10) strøk.

 

indre               det                  pent     nordlig            delvis              grader

solskinn           kommer           lavere              senere

 

Løsningen: 1) solskinn, 2) kommer, 3) pent, 4) nordlig, 5) lavere, 6) delvis, 7) senere, 8) grader, 9) det, 10) indre

 

 1. Svar på spørmålene!
 1. Hvor kommer bris i Finnmark, Troms og Nordland fra?
 2. Blir det kaldt i Trøndelag?
 3. Kommer det til å være varmere i Vest-Norge enn i Trøndelag?

 

Løsningen:  a) Det kommer fra øst og sørøst. b) Det kommer til å være bare litt kaldere. c) Nei, i Trøndelag kommer det til å være 15-17 grader, og Vest-Norge har 13-15 grader.

Videregående

 

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Fra Oslo til Bergen med tog

Togene fra Oslo til Bergen starter fra Oslo Sentralstasjon. De ____________(1) togene bruker 6½ time på turen, men de som stopper flere steder bruker 8½ time. På alle dagtogene kan man kjøpe seg en kopp kaffe eller et __________(2). Man blir sikkert sulten på den lange reisen!

Ett av dagtogene kalles Baraetoget, fordi det har en __________(3) for reisende med barn mellom 5 og 12 år. På nattoget kan man sove hele veien i en sovekupé. Men hvis man har tid, er det lurt å ta et dagtog, for da kan man nyte den vakre utsikten fra ___________(4).

Alle togene stopper ved Fornebu for å ta med seg passasjerer som er kommet ___________(5) med fly. Deretter stopper toget i to mindre byer, Drammen og Hønefoss, før det begynner reisen opp __________(6) Hallingdal, som er en av de vakreste og lengste dalene i landet. Naturen her er ___________(7) og imponerende, med høye fjell og gårdsbruk høyt oppe i åssidene. Stedene man passerer er ____________(8). Menneskene som bor her har vært flinke til å bevare de gamle tradisjonene, og fra toget kan man se mange stabbur og andre _____________(9) med torvtak.

Dette området er også populært som _________(10), både om sommeren og vinteren, og mange byfolk har hytter her oppe. Geilo og Ustaoset er kjente vintersportssteder.

Toget klatrer høyere til fjells og stopper ved Finse som ligger 1200 meter over havet. Her kan man gå på ski til langt ut på sommeren.

I Myrdal tar togene en liten pause, og her er det mange turister som går av toget for å reise med den kjente Flåmsbanen, en stupbratt __________(11) ned mot Sognefjorden.

Neste stopp er Voss, som ligger vakkert til mellom fjellene. Voss er også et _________(12) populært vintersportssted. Fra Voss tar det vel en time til man er i Bergen.

 

 

 

måltid       spesialvogn                 feriemål           togrute            meget              reisende          variert        idylliske          hurtigste          togvinduet      gjennom          tømmerhus

 

Løsningen: 1. hurtigste, 2. måltid, 3. spesialvogn, 4. togvinduet, 5. reisende, 6. gjennom, 7. variert, 8. idylliske, 9. tømmerhus, 10. feriemål, 11. togrute, 12. meget

 

 1. Svar på spørsmålene!
 1. Hva er forskjell mellom dag og nattoget?
 2. Etter hvilke stasjoner begynner toget å reise oppover?
 3. Hvorfor er Geilo så populær?

 

Løsningen: a) På nattoget kan man velge en sovekupe og sove hele natta. b) Etter Drammen og Hønefoss. c) Det er et kjent vintersportssted.

 

Soter Instant Norvég 2017.06.05.

Gramatikk

Nybegynner

 

Vi skal øve setningsskjema og adjektiver i dag.

 1. Lag setninger! 
  1. Hun liker å spille fotball _________________
   selv om, ikke, spesielt, hun, flink, er
  2. Etter at hun hadde fått ny jobb, ___________________
   både, og, bil, leilighet, hun, kjøpte
  3. Jeg vet ikke _______________
   hvor, nå, de, bor
  4. Jeg lurer på ___________________
   hvem, skal, overta, som, jobben, hans

Løsningen: a) selv om hun ikke er spesielt flink. b) kjøpte hun både bil og leilighet., c) hvor de bor nå., d) hvem som skal overta jobben hans.

 

 1. Svar med Ja + komparativ form + enn i går!
 1. Er vinden kald i dag? Ja, mye kaldere enn i går.
 2. Er vinden sterk i dag?
 3. Er teen varm i dag?
 4. Er maten god i dag?
 5. Er musikken høy i dag?
 6. Er regningen stor?

Løsningen: b) Ja, mye sterkere, c) Ja, mye varmere, d) ja, mye bedre, e) Ja, mye høyere, f) Ja, mye større

Videregående

 

Vi skal øve adjektiver i dag.

 

 1. Sett inn adjektiv til substantivet!
  1. stor     Bilen er dyr i drift.                 Den store bilen er dyr i drift.
  2. god     De spiste opp kakene.
  3. rød      Huset er til salgs.
  4. åpen    Hun så inn gjennom vinduet.
  5. gammel           De kjøpte huset.
  6. ny       Taket på skolen lekker.
  7. liten    De trives på stedet.
  8. liten    Vi kjøpte stolene.
  9. ny       Har du hilst på Karis mann?
  10. gammel           Vi skal selge hytta vår.
  11. sliten   Noen av elevene gikk hjem.

 

Løsningen: b) de gode kakene, c) det røde huset, d) det åpne vinduet, e) det gamle huset, f) det nye taket, g) det lille stedet, h) de små stolene, i) den nye mannen, j) den gamle hytta, k) de slitne elevene

 

 1. Sett inn adjektivene i riktig form!
 1. Sist fredag var det en ____________(flott) avslutning på ___________(gammel) skolen vår, og det ble et ___________(hyggelig) gjensyn. Det var underholdning med ____________(morsom) vitser og mange _____________(munter) sanger, og lærerne fortalte _____________(liten) historier fra klasserommet. Noen ______________(flink) elever hadde pyntet i matsalen, og foreldrene hadde laget _____________ (nydelig) smørbrød og ____________(fantastisk) kaker. ______________(god) maten forsvant fort, for alle var ___________(sulten). Skolen takket ___________(flink) elevene og ønsket dem og oss andre en riktig __________(god) sommer.

 

Løsninger: flott, den gamle, hyggelig, morsomme, muntre, små, flinke, nydelige, fantastiske, den gode, sultne, de flinke, god

Soter Instant Norvég 2017.06.02.

Ordforråd

Nybegynner

 

Vi skal lære noen uttrykk om utdanning og arbeid.

 

 1. Fyll ut setningene slik at de betyr det samme som setningene til venstre!
  1. Staten har ansvar for utdanningen. à Utdanningen er et ___________ansvar.
  2. Hva vil politikerne oppnå? à Hva er politikernes ___________?
  3. Alle må ta grunnskolen. à Grunnskolen er _____________ for alle.
  4. De skal lære å samarbeide. à De skal utvikle _________til samarbeid.

 

Løsningen: a) statlig, b) mål, c) obligatorisk, d) seg

 

 1. Skriv tilsvarende substantiv i riktig form!
 1. å søke                      Vil du lese gjennom __________min?
 2. å samtale                 Vi hadde en interessant ___________.
 3. å ansette Hvordan er muligheten for fast ___________?
 4. å intervjue               Er du blitt innkalt til _____________ ?
 5. å erfare                    Hvilke ___________har de?
 6. å konkurrere Det er stor _____________ om de beste jobbene.

 

Løsningen: a) søknaden, b) samtale, c) ansettelse, d) intervjuet, e) erfaringer, f) konkurranse

Videregående

 

Vi skal lære noen uttrykk om arbeid og miljø.

 

 1. Sett inn ord med omtrent motsatt betydning!
 1. en ulempe Synes du det er en ________ å jobbe om natta?
 2. fast Han har fått en ________ stilling på et lager.
 3. kortere Nå har jeg fått ___________ arbeidsdager.
 4. flere Jeg jobber _____________ dager i uka.
 5. en sysselsetting Nå har ____________ økt.

 

Løsningen: a) fordel, b) midlertidig, c) lengre, d) færre, e) arbeidsledigheten

 

 1. Sett inn uttrykkene i setningene!
  i tide, se tida an, på tide, hele tida, ta sin tid
 1. Det behøver ikke å gå så fort. Alt må ______________.
 2. Nå trenger vi en forandring. Nå er det ________________ med en forandring.
 3. Jeg vil ikke bestemme noe må. Jeg vil _________ før jeg bestemmer meg.
 4. Du må snu før det er for sent. Du må snu ________________.
 5. Du avbryter meg stadig vekk. Du avbryter meg ______________

Løsningen: a) ta sin tid, b) på tide, c) se tida an, d) i tide, e) hele tida

 

Soter Instant Norvég 2017.05.31.

Kultur, Leseforståelse

Nybegynner

 

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut med ordene!

Det norske skolesystemet

Norske barn kan gå i ___________(1) fra de er ganske små, men her får de ikke undervisning __________(2) i å lese eller å rekne. De arbeider med pedagogiske leker, hører og forteller  historier og synger. Når de er 6 eller 7 år begynner de på skolen. Nå skal de lære fag som norsk, rekning, kristendom osv. Elevene får undervisning i disse _____________(3) på skolen, og de får lekser som de skal gjøre _________(4).

 

På noen skoler lærer barna engelsk _________(5) i 1. klasse, men det er mer vanlig at de begynner med engelsk i 3. eller 4. klasse. I 8. klasse kan elevene _________(6) om de vil lære tysk eller fransk. Det er vanskeligere å lære disse språkene enn engelsk, for grammatikken er så __________(7)!

 

Elevene tar sin første eksamen i 9. klasse, og nå er det mulig å _________(8) med skolegangen hvis man vil. Men de fleste fortsetter på videregående skole, hvor man spesialiserer _________(9) i forskjellige fag. Noen velger akademiske fag som matematikk og språk, mens andre velger mer ___________(10) fag som elektronikk, helsefag eller mekanikk. De som har valgt de akademiske _________(11) og tar eksamen etter tre år, kan studere videre ved universitetene og høyskolene.

hjemme           allerede           linjene             slutte   seg       komplisert

barnehage       verken             praktiske         fagene             velge

 

Løsningen: 1) barnehage, 2) verken, 3) fagene, 4) hjemme, 5) allerede, 6) velge, 7) komplisert, 8) slutte, 9) seg, 10) praktiske, 11) linjene

 

 1. Svar på spørmålene!
 1. Når begynner barna å lære engelsk?
 2. Hvor mange eksamener har elevene på skolen?
 3. Hva kan man gjøre etter 9 år?

Løsningen:  a) Noen av dem lærer fra 1. klasse, men de fleste lærer fra 3. eller 4. klasse. b) Vi vet ikke det. Vi vet at den første eksamenen er i 9. klasse. c) Man kan spesialisere seg på videregående skolen, og etter på på høyskolen og universitetet. Men noen velger å slutte skolen og velger noen fag.

 

Videregående

 

Vi skal øve leseforståelse i dag.

 1. Les teksten og fyll ut setningene!

Roald Amundsen når fram til Sørpolen

__________(1) fra Roald Amundsen var barn hadde han drømt om å oppdage nye steder. Da han ble eldre, lærte han seg __________(2) og forberedte seg ellers så godt han kunne til lange reiser i ___________(3) deler av verden. Av eskimoer på Grønland lærte han å kunne ___________(4) i bitende kulde.

 

Amundsen var med på mange ekspedisjoner, både i Nord- og Sørishavet, men det store ___________(5) hans var å nå Nordpolen. Han og _____________(6) gjorde seg klar til denne reisen med skipet ‘Fram’ da de fikk _____________(7) at amerikaneren Robert Peary allerede hadde nådd Nordpolen. Amundsen forandret da planene sine. Han hadde hørt at engelskmannen Robert Scott ville prøve å nå Sørpolen, og Amundsen ville ____________(8) med Scott. De nye planene var hemmelige. Han fortalte ikke en _____________(9) mannskapet at de skulle til Sørpolen og ikke Nordpolen før de var langt på vei. Til Scott sendte han et telegram hvor det stod: ‘Jeg vil gjerne informere Dem om at “Fram” seiler mot Sørishavet.’

 

Amundsen og fire av mennene slet seg ____________(10) over isen, og 14. desember 1911 heiste de det norske _____________(11) på Sørpolen. Bare vel en måned senere kom Scott og mennene hans fram. Det store ____________(12) var over.

 

navigasjon       iskalde            flagget            gang    overleve          målet   konkurrere

høre     helt      mannskapet     fram    kappløpet

Løsningen: 1. helt, 2. navigasjon, 3. isklade, 4. overleve, 5. målet, 6. mannskapet, 7. høre, 8. konkurrere, 9. gang, 10. fram, 11. flagget, 12. kappløpet

 

 1. Svar på spørsmålene!
 1. Hva ville Amundsen som barn?
 2. Hvor byttet han til Sørpolen i stedet for Nordpolen?
 3. Hva var overraskelse til mannskapet hans?

Løsningen: a) Han ville oppdage nye steder. b) Nordpolen ble oppdaget av en amerikansk mann. c) De trodda at de reiste til Nordpolen, men det var ikke sant. De reiste til Sørpolen.

 

Soter Instant Norvég 2017.05.29.

Gramatikk

Nybegynner

Vi skal øve subjunksjoner og som-setninger i dag.

 1. Sett inn AT eller OM i setningene!

  1. De vil vite _____________ det er eksamen i morgen.
  2. Ivan mener ___________ politikerne i Norge prater for mye.
  3. Velferdsstaten skal sørge for _______________ alle har det bra.
  4. Vet du _____________han har hørt noe om den nye jobben?
  5. Har du hørt _____________ vi skal på kino i dag?

Løsningen: a) om, b) at, c) at, d) om, e) om

 1. Bind setningene sammen ved hjelp av SOM! Noen ganger er det obligatorisk, noen ganger kan det sløyfes.
 1. Jeg trenger en ferie. Den varer i en hel måned.
 2. Jeg kjenner mannen. Han bor i det gule huset.
 3. Jeg trenger boka. Du lånte den av meg i forrige uke.
 4. Kjenner du den jenta? Hun sitter der borte.
 5. Har du sett den nye bilen? Jeg kjøpte den for tre dager siden.
 6. Fatene står i skapet. Skapet står til venstre for bokhylla.
 7. Heldigvis har hun en bror. Han er lege.

Løsningen: a) Jeg trenger en ferie som varer i en hel måned. b) Jeg kjenner mannen som bor i det gule huset. c) Jeg trenger boka (som) du lånte av meg i forrige uke. d) Kjenner du den jenta som sitter der borte? e) Har du sett den nye bilen (som) jeg kjøpte for tre dager siden? f) Fatene står i skapet som står til venstre for bokhylla. g) Heldigvis har hun en bror som er lege.

Videregående

Vi skal øve preposisjoner og subjunksjoner i dag.

 1. Sett inn preposisjoner
  1. Hun flyttet hjemmefra _________ å bo ___________ seg selv.
  2. Broren foretrekker å bo ____________ foreldrene.
  3. Han har omsorg _____________ sine gamle foreldre.
  4. De gamle klarer seg ___________ stor grad _________ egen hånd.
  5. Han hjelper dem litt __________ husarbeidet.
  6. ____________ tillegg handler han for dem.

Løsningen: a) for, for, b) hos, c) for, d) i, på, e) med, f) i

 1. Knytt sammen med subjunksjonene!
 1. da Han var liten. Han gikk ikke i barnehagen.
 2. etter at De hadde fått større leilighet. De var fornøyde.
 3. selv om Han var hjemme fra jobben. Han var ikke syk.
 4. på grunn av at Hun oppsøkte Nav. Hun hadde ikke fått jobb.
 5. til tross for at Hun hadde spart mange penger. De kunne ikke kjøpe hus.

Løsninger: a) Da han var lite, gikk han ikke i barnehagen. b) Etter at de hadde fått større leilighet, var de fornøyde. c) Selv om han ikke var syk, var han hjemme fra jobben. d) Hun oppsøkte Nav på grunn av at hun ikke hadde fått jobb. e) Til tross for at hun hadde spart mange penger, kunne de ikke kjøpe hus.

Soter Instant Norvég 2017.05.26.

Ordforråd

Nybegynner

Vi skal lære noen uttrykk om dagligliv.

 1. Fyll ut!

Verb                                      Adjektiv                                Substantiv

aktivisere

organisert

instruere

opplevelse

Løsningen: aktivisert, aktiv, aktivitet, organisere, organisering, organisasjon, instruert, instruksjon, instruktør oppleve, opplevd

 1. Bruk ordene fra oppgave 1 i riktig form!
 1. Kone mi jober som __________________ i svømmeklubben.
 2. Barna mine er også _________ på ulike områder.
 3. Jeg må __________ hverdagene våre og passe på at alle kommer seg av gårde til __________ sine. Det er ganske travelt, men vi har mange hyggelige ___________ også.

Løsningen: a) instruktør, b) aktive, c) organisere, aktivitetene, opplevelser

Videregående

Vi skal lære noen uttrykk om kultur og utdanning.

 1. Fyll ut med ordene til venstre i riktig form!
  1. en same                      På 1970-tallet møtte ____________ etter hvert mer respekt for sin egenart.
  2. en organisasjon          Flere samiske ____________ arbeidet aktivt for samenes
  3. en rettighet                 ______________, og
  4. en myndighet             de norske __________ endret etter hvert
  5. en kultur                     politikken i retning av å støtte den samiske __________.
  6. et språk                      Samisk er nå anerkjent som offisielt ______ i de samiske områdene i nord.

Løsningen: a) samene, b) organisasjoner, c) rettigheter, d) myndighetene, e) kulturen, f) språk

 1. Sett inn ordene i riktig form!
  1. kontroversiell I dag skal vi ta opp et ___________ emne.
 1. praktisk Har du noen ___________ råd å gi med? Et __________ råd er at du leser litt hver dag.
  1. falsk               Hun møtte ham med et _________ smil.
 1. sliten Nå er jeg __________! Det satt mange _________ studenter på lesesalen.
  1. offentlig         Etter min mening er det et ________ ansvar.
 1. ekkel Han syntes at maten var ____________. Hun prøvde å unngå alle _____________ situasjoner.
 2. super Dette er en ___________ ide. Nå er det _________ forhold og mye snø i skibakken.

Løsningen: a) kontroversielt, b) praktiske, praktisk, c) falsk, d) sliten, slitne, e) offentlig, f) ekkel, ekle, g) super, supert