Svéd nyelvi gyakorló – 2017.04.12.

Grundnivå

Först – läs igenom texten!

Allemansrätten

Välkommen i Sveriges natur. Naturen betyder mycket för svenskarna. I Sverige får alla vara i naturen, även på områden som någon annan äger. Det heter Allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen. Allemansrätten betyder också att vi måste visa hänsyn i naturen. Vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger. Det är många regler som gäller i naturen. Den som bryter mot reglerna kan straffas.

 

Det här får du göra

 

– Du får gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen, men inte för nära villor. Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.

– Du får gå, cykla och rida på privata vägar.

– Du får tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.

– Du får bada och åka båt och gå iland, men inte nära villor.

– Du får plocka vilda blommor, bär och svamp.

– Du får fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna

(Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i landskapet Jämtland).

– Du får göra en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, den går

sönder. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är

det ofta förbjudet att elda. Fråga din kommun vad som gäller.

 

Det här får du inte göra

 

– Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till

exempel åkrar.

– Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får inte heller köra på stigar, parkvägar eller motionsspår.

– Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller när det blåser hårt. Då kan elden

sprida sig.

– Du får inte ta eller skada träd och buskar.

– Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.

– Du får inte lämna kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp

är fult, och kan också skada djur och människor.

– Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.

– Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar eller vattendrag. Du behöver inte tillstånd för

att fiska med metspö, kastspö eller liknande i Sveriges fem största sjöar och vid kusten.

– Du får inte ha hunden lös i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren

ungar. En lös hund kan skrämma eller skada djuren. Det är bäst att alltid ha

hunden kopplad i naturen.

Och nu – svara på några frågor om texten!

 

  1. Får du vara i naturen överallt i Sverige?

_____________________________________________

  1. Får du cykla på en privat väg?

_____________________________________________

  1. Får du göra upp eld när det är torrt och blåsigt?

_____________________________________________

  1. Får du tälta på privat mark, på en åker t ex?

_____________________________________________

  1. Får du lämna en tom ölburk efter dig när du har tältat någonstans?

_____________________________________________

Mellannivå

Först – läs igenom texten!

Vad berättar förpackningen?

Märkningen på livsmedlens förpackningar finns till för konsumenten, alltså för Dig.

Förpackningarna har många olika märkningar som berättar till exempel vilka ingredienser livsmedlet, alltså matvaran, innehåller. Med hjälp av märkningen kan Du

jämföra olika livsmedel och välja det som passar Dig bäst.

Europeiska unionen, EU, har bestämt vilka märkningar som ska finnas på förpackningarna. EU bestämmer vad det ska stå på förpackningen.

Det här måste stå på alla förpackningar:

– livsmedlets namn

– namn och adress till den som har tillverkat, förpackat eller sålt varan

– hur mycket förpackningen innehåller

– en ingrediensförteckning, alltså en lista över vad livsmedlet innehåller

– datummärkning.

Dessutom måste en del förpackningar ha information om

– mängden av vissa ingredienser, till exempel salt

– ursprungsland, alltså var livsmedlet kommer ifrån

– hur livsmedlet ska förvaras.

Livsmedlets namn berättar vilket slags livsmedel förpackningen innehåller. Med hjälp av namnet kan man skilja livsmedlet från andra, nästan likadana livsmedel. Namn på livsmedel är till exempel rågbröd, jordgubbsyoghurt och mjölkchoklad. Namnet ska ge så mycket information som möjligt om vad livsmedlet är gjort av. Vissa livsmedel har skyddade namn. Livsmedel som tillverkas bara på ett visst ställe eller på ett visst

sätt kan få skyddade namn. Namnet fetaostfår till exempel användas bara på sådan ost

som tillverkas i Grekland. Förutom livsmedlets namn finns det oftast också ett varumärke eller ett handelsnamn på förpackningen.

Och nu – svara på några frågor om texten!

  1. Vem avgör vilka märkningar som ska finnas på livsmedlens förpackningar i Sverige?

__________________________________________________

  1. Måste tillverkarens namn och adress stå på förpackningen?

_____________________________________________________

3.Måste det finnas information om produktens vikt eller volym?

_____________________________________________________

  1. Vad ger livsmedlets namn information om?

_____________________________________________________

  1. Måste alla livsmedel ha ett varumärke?

_____________________________________________________

 

Facit

Grundnivå:

1- Ja.

2- Ja.

3- Nej.

4- Ja.

5- Nej.

Mellannivå:

1- Europeiska Unionen (EU).

2- Ja.

3- Ja.

4- Vilken typ av livsmedel det är (t ex bröd, choklad, mjölk osv).

5- Nej.