Soter Instant Svéd 2017.09.18.

Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.18.

Grundnivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 

 1. Kalle är ______________ av fotboll än av skolan.
 2. a) mer intresserad
 3. b) mest intresserad
 4. c) intresserad

 

 1. Var bor ____________
 2. a) din föräldrar
 3. b) dina föräldrar
 4. c) ditt föräldrar

 

 1. Hon frågade__________
 2. a) var han skulle gå
 3. b) vad han skulle gå
 4. c) vart han skulle gå

 

 1. Han har flera_____________
 2. a) döttrar
 3. b) dotter
 4. c) dottern

 

 1. Johan städar en timme ____________
 2. a) hela dagen
 3. b) alla dag
 4. c) varje dag

 

Mellannivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 1. Jag flyttade _______ för tre år sedan
 2. a) hit
 3. b) här
 4. c) där

 

 1. Hon var mycket _________ än Kalle
 2. a) mer ung
 3. b) yngst
 4. c) yngre

 

 1. Har de sett Evas ___________
 2. a) nya hunden
 3. b) ny hunden
 4. c) nya hund

4.__________ han gick till kursen bäddade han sängen.

 1. a) innan
 2. b) för
 3. c) medan
 1. Många av bananerna var inte __________ .
 2. a) mogen
 3. b) moget
 4. c) mogna

Facit

Grundnivå:

 1. a
 2. b
 3. c
 4. a
 5. c

Mellannivå:

 1. a
 2. c
 3. c
 4. a
 5. c

 

Soter Instant Svéd 2017.09.16.

Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.08.

 

Grundnivå

 

I dag ska ni fylla i rätt ord i meningar!

 

 1. Sverige och Grekland har mycket olika … .

A/ klimater B/ klimat

C/ kliman D/ klimor

 

 1. … Pelle! Hur är läget?

A/ Tjoho  B/ Tjana

C/ Tjena  D/ Hola

 

 1. Alla böcker ligger på … .

A/ galvanet  B/ golvet

C/ gavlet  D/grinden

 

 1. En … till Gamla Stan, tack!

A/ biljett  B/ ticket

C/ kort  D/ retur

 

 1. Äpplen och bananer är …

A/ frukt  B/ grönsaker

D/ grönsak D/ frukter

 

Mellannivå

 

I dag ska ni fylla i rätt ord i meningar!

 

 1. Allan frågade om vi hade något … för oss på fredag kväll.

A/ särligt B/ särartat

C/ särskilt D/ säreget

 

 1. Fru Persson … för en bilolycka igår kväll.

A/ råkades B/ blev uttråkad

C/ råkade ut D/ blev råkad ut

 

 1. Den … docenten vågade inte visa sig i badbyxor.

A/ magera B/ fette

C/ magre D/ tjockast

 

 1. … igår … i förrgår hade jag lust till tevetittandet.

A/ Varken … eller B/ Varken … heller

C/ Inte … heller D/ Antingen … heller

 

 1. Joao kommer … från Spanien … Portugal.

A/ inte… utan  B/ utan… inte

C/ också… inte  D/ inte… heller

 

Facit

Grundnivå:

 1. b
 2. c
 3. b
 4. a
 5. d

Mellannivå:

 1. c
 2. c
 3. c
 4. a
 5. a

 

 

Soter Instant Svéd 2017.09.06.

Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.06.

 

Grundnivå

Först – läs texten!

Kära barn och föräldrar!

 

Vi önskar en trevlig vistelse för alla elever som hälsar på vår underbara huvudstad!

Vår skola tar emot tio utländska barn i år i tre av våra klasser. Alla av dem är

12-åriga och ska besöka samma årskurs. På eftermiddagarna har de möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter i vårt fritidshem där de kan välja bland musik, idrott eller konstutbildning. Familjerna som erbjuder kost och logi till de utländska eleverna är alla barnfamiljer med två eller fler barn i ungefär samma ålder som våra gäster. Eleverna får eget rum under dessa två veckor.

 

Vi ska ha ett helt veckoslut när barnen kan ta en spännande och intressant tur runt i

staden. Med ledning av våra lärare ska de besöka flera berömda muséer och parker i

Stockholm. Kostnaden av denna utflykt blir 900 kronor.

Alla är hjärtligt välkomna!

Bergaskolans lärarkår

 

Och nu – svara på frågorna om texten!

 

 1. Hur många barn från andra länder tar Bergaskolan emot i år?

_______________________________________

 1. Hur gamla är dessa barn?

_______________________________________

3.Vad kan de göra på eftermiddagarna?

_______________________________________

 1. Var kan de bo?

_______________________________________

 1. Vilket speciellt program planerar skolan för dem?

_______________________________________

 

Mellannivå

 

Först – läs texten!

 

”Inte märkligt att mobbning sker på nätet”

 

Skolan måste inlemma den digitala världen i sina antimobbningsplaner. Och föräldrarna borde visa lika stort intresse för barnens liv på nätet som deras fotbollsträning, tycker Stig Roland Rask, expert på ungdomar och IT.

 

Skolorna måste jobba aktivt för att skapa ett klimat och en miljö som även förebygger

mobbning på nätet. Det räcker inte med att bara reagera i efterhand, menar Stig Roland Rask. Han menar att det egentligen inte är någon större skillnad på den mobbning som förekommer på nätet och den som förekommer i andra miljöer.

 

– Nätet är bara en ny arena för mobbning. Det är inte märkligt att mobbning sker på den arenan för det är ju där ungdomar umgås. På samma sätt som det där finns hyllningar och kärleksförklaringar finns det hån och trakasserier. Men det är inte någon ny sorts mobbning som kräver speciella kunskaper, säger han.

 

Det finns dock en skillnad: angreppen når betydligt fler. En av skolans uppgifter är att bedriva antimobbningsarbete. Stig Roland Rasks råd till skolan är att inlemma de digitala miljöerna i det förebyggande arbetet. Han anser också att föräldrar och andra vuxna inte heller kan komma undan sitt ansvar genom att hänvisa till bristande ”datakunskaper”. Ett handfast råd till föräldrarna är att göra en enkel

sökning på barnets namn. Det kräver ingen djupare IT-kunskap.

 

– Jag brukar rekommendera föräldrar att visa lika stort intresse för barnens digitala liv som de gör för fotbollsträningen eller andra fritidsaktiviteter. Det känns som att de naturliga föräldrainstinkter sällan träder i kraft när det gäller den digitala världen, säger Stig Roland Rask. Han understryker samtidigt att det är en balansgång mellan barnens rätt till integritet och föräldrarnas vilja och rätt till insyn i deras liv. Men en blogg som är öppen för alla är också öppen för föräldrarna.

 

– Föräldrarna ska naturligtvis inte smygläsa utan man måste tala om för sitt barn att man till exempel läser deras blogg. Han tycker det är svårt att ge generella råd om vilken kontroll av barnens liv på nätet som föräldrarna kan kräva. Det beror på, liksom i livet utanför nätet, vilken ålder barnen har.

 

– En 12-åring bör egentligen inte ha några hemligheter för sina föräldrar. En 18-åring bör ha hemligheter. Sedan får man hoppas hemligheterna inte är av någon tråkig art. Navelsträngen ska ju töjas under de här åren och många av de generella råden tar inte någon hänsyn till det.

Och nu – läs påståendena om texten! Sant eller Falskt?

 1. Barn mobbar inte varandra lika mycket på Internet. __        __
 1. Hån och trakasserier är två typer av mobbning. __        __
 1. Barnens föräldrar visar inte lika stort intresse för nätmobbning av sina barn.

__        __

 1. Stig Roland Rask tycker att föräldrarna ska ta mer ansvar inom nätmobbning.             __        __
 1. Föräldrarna bör veta om allt som deras 18-åriga barn gör. __ __

Facit

Grundnivå:

 1. 10 barn.
 2. 12 år.
 3. Delta i fritidsaktiviteter som musik, idrott eller konst.
 4. Hos barnfamiljer med lika gamla barn.
 5. En utflykt till Stockholm, ta en tur i stan, besöka berömda museer och parker.

 

Mellannivå:

 1. Falskt
 2. Sant
 3. Sant
 4. Sant
 5. Falskt

 

Soter Instant Svéd 2017.09.13.

Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.13.

Grundnivå

Först – läs texten!

 

Förkylning är ett vanligt samlingsord för olika infektioner som drabbar luftvägarna, alltså näsan och halsen. Förkylning orsakas oftast av virus och är därför omöjligt att bota. Det enda man kan göra är att lindra de olika symptomen, som rinnande näsa och halsont med febernedsättande och smärtstillande läkemedel. Till slut kommer kroppen själv att ha löst orsaken till förkylningen.

När man är förkyld är kroppen irriterad på olika sätt. Man hostar och nyser, vilket är reflexer för att rensa luftvägarna. I näsan blir slemhinnorna infekterade och börjar producera stora mängder snor för att spola ut orsaken till infektionen. Andra slemhinnor, som de i ögonen, kan också bli påverkade och svullna upp. Man kan också få huvudvärk och bli mycket trött. Är förkylningen allvarlig kan man få feber, som kommer av att kroppens immunförsvar jobbar hårdare än vanligt.

När man har en brännande och värkande känsla i halsen har man drabbats av en bakterie- eller virusinfektion. En vanlig typ av halsont är halsfluss (tonsillitis). Då har halsmandlarna, tonsillerna, blivit infekterade. Tonsillerna sitter i svalget och jobbar med att mota bort farliga och giftiga ämnen som kommer in i kroppen genom munnen. Då de blir infekterade svullnar de och gör ont. Handlar det om ett virusangrepp kan man bara vila och ta läkemedel som hjälper att ta ned feber och stilla smärta, till exempel värktabletter. Om det är ett bakterieangrepp tar man antibiotika som penicillin. Har man halsfluss känner man sig också febrig och förkyld.

Och nu – svara på frågorna om texten!

 1. Varför blir man oftast förkyld?

_______________________________________

 1. Kan man bota förkylning med mediciner?

_______________________________________

 1. Vilka symptom har man oftast vid förkylning?

_______________________________________

 1. Vad är namnet på infektioner i halsen?

_______________________________________

 1. Vilken typ av infektion kan man bota med penicillin?

_______________________________________

 

Mellannivå

Först – läs texten!

Lär dig matte – eller bli uträknad

Oroväckande många unga har dåliga mattekunskaper. Bristerna är så stora att de blir

svåra att hämta igen senare i livet. Många riskerar att få betydligt sämre privatekonomi i framtiden.

 

Enligt en ny undersökning gjord av Johan Almengren och Svenskt Kvalitetsindex på uppdrag av Finansinspektionen kan de kunskapsluckor som unga vuxna har i matematik allvarligt påverka hälsa och välbefinnandet i framtiden. Inom åldersgruppen 18–29 år ligger mattekunskaperna på en så låg nivå att de är i linje med de äldsta pensionärerna, står det i rapporten ”Räknefärdighet och finansiell förmåga”.

Per Arne Ström, samordnare i kunskapsfrågor på FI, anser att undersökningen understryker behovet av att satsa mer på matematikundervisningen i skolan. Eleverna måste helt enkelt ges bättre grundkunskaper i privatekonomi.

 

– Trösklarna visar sig vara betydligt högre att ta sig över för den som ska förstå all den information som sprids kring till exempel PPM-systemet, säger Per Arne Ström.

Finansinspektionen har fått regeringens uppdrag att bidra till hur man ska kunna öka

kunskapen inom området ”räknefärdighet”. Den nu framlagda rapporten är ett led i detta och den lutar sig också mot andra liknande internationella undersökningar. Tidigare internationella studier visar att förmågan att lära sig räkna avtar bland gamla människor. – Det hjälper inte med en mängd information och fakta om den som får materialet inte kan förstå och bearbeta detta, konstaterar Per Arne Ström.

FI:s rapport pekar på att ju bättre kunskapen är i räknefärdighet, ju enklare blir det att

hantera den finansiella förmågan, det vill säga att ta rätt beslut kring bolån, pensionssparandet eller planera för sin privatekonomi.

 

Stavros Louca är kanske Sveriges mest kända mattelärare. Han bekräftar att svenska

ungdomars mattekunskaper generellt sett halkar efter. – I en matematikbok som ges ut både i Sverige och Finland har kraven i den svenska utgåvan sänkts för att möta svenska ungdomars kunskapsnivå, konstaterar Stavros Louca.

– Det finns inga genvägar till att förmå eleverna att förstå matematik. Däremot kan man avdramatisera ämnet, göra det roligare och mer inspirerande.

 

 

Och nu – läs påståendena om texten! Sant eller Falskt?

 

 1. Unga svenskar är bra på att räkna.             __        __

 

 1. Det finns ett samband mellan räknefärdighet och finansiell förmåga.                                                                                               __        __

 

 1. Gamla pensionärer har mycket bra finansiell förmåga.

__        __

 

 1. I Sverige är mattenivån hos ungdomar lägre än i Finland. __ __

 

 1. Det finns inga enkla sätt att lära sig matte snabbare. __ __

Facit

Grundnivå:

 1. Man får en virusinfektion.
 2. Nej.
 3. Hosta, snuva, svullna slemhinnor, huvudvärk, trötthet, feber.
 4. Halsfluss.
 5. Bakterieinfektioner.

Mellannivå:

 1. Falskt
 2. Sant
 3. Falskt
 4. Sant
 5. Sant

 

Soter Instant Svéd 2017.09.04.

Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.04.

 

Grundnivå

 

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 

 1. Museet köper ett porträtt av … syskon.

A/ ert B/ dess

C/ din D/ sina

 

 1. Bankrånet hände … ett år och nio månader … .

A/ före … sedan B/ förrän … sen

C/ för … sedan D/ förr …

 

 1. Söder … berget finns det en vacker sjö.

A/ av B/ om

C/ från D/ till

 

 1. Jag tänker flyga till Kuba … Mallorca.

A/ söder om B/ i stället av

C/ till öster om D/ i stället för

 

 1. Han parkerar bilen … porten.

A/ utan B/ utom

C/ utantill D/ utanför

 

Mellannivå

 

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 

 1. Det här är en ung mamma som lyckades hitta … .

A/ hennes förlorade småa soner B/ den förlorad lille pojken

C/ sina förlorade små pojkar D/ sina förlorade lilla söner

 

 1. I fjol har man stulit 123 böcker ur biblioteket. I år var antalet bara 78, alltså betydligt … .

A/ mindre B/ mer

C/ mindre mer D/ få

 

 1. Bollen gick förbi målet … han tyckte var synd.

A/ som B/ vilken

C/ den D/ vilket

 

 1. Pernilla ville låna en bok vars författare hon inte … .

A/ kunde till B/ vetat

C/ känt D/ kände till

 

 1. Det han skriver i tidningen kan man inte ta … allvar.

A/ med B/ på

C/ av D/ för

Facit

Grundnivå:

 1. a
 2. c
 3. b
 4. d
 5. d

Mellannivå:

 1. c
 2. a
 3. d
 4. d
 5. b

 

Soter Instant Svéd 2017.09.15.

Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.15.

 

Grundnivå

 

I dag ska ni hitta rätt synonymer!

 

 1. Är du ledig i morgon?
 2. a) fri
 3. b) ledsen
 4. c) upptagen

 

2.Han arbetar i Lund.

 1. a) handlar
 2. b) pluggar
 3. c) jobbar

 

 1. Hon är mycket snäll.
 2. a) precis
 3. b) väldigt
 4. c) nog

 

 1. Boken var mycket rolig att läsa.
 2. a) trolig
 3. b) trevlig
 4. c) tråkig

 

 1. Flickan var vacker.
 2. a) lat
 3. b) flitig
 4. c) snygg

 

 

Mellannivå

 

I dag ska ni hitta rätt synonymer!

 

 1. Har du varit här förut?
 2. a) förra året
 3. b) tidigare
 4. c) i fjol

 

 1. Han vet en del om Lund.
 2. a) känner till
 3. b) förstår
 4. c) begriper

 

 1. Hon är otroligt vacker.
 2. a) snarast
 3. b) fantastiskt
 4. c) faktiskt

 

 1. De kom äntligen hem.
 2. a) nyligen
 3. b) sällan
 4. c) slutligen

 

 1. Om du kommer blir jag glad.
 2. a) då
 3. b) förrän
 4. c) ifall

 

Facit

 

Grundnivå:

 1. a
 2. c
 3. b
 4. b
 5. c

 

Mellannivå:

 1. b
 2. a
 3. b
 4. c
 5. c

 

 

Soter Instant Svéd 2017.09.11.

Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.11.

Grundnivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 

 1. … han var kär i sin sekreterare försökte han aldrig att röra vid henne.

A/ Ändå om B/ Trots att

C/ Dessutom av D/ Även fast

 

 1. De flesta kom … åttatiden.

A/ kring B/ om

C/ i D/ vid

 

 1. Om vi inte får någon korv, … .

A/ vi äter ost B/ vi ost äter

C/ äter vi ost D/ ost vi äter

 

 1. Sverige och Spanien har inte samma … .

A/ klimater B/ klimat

C/ kliman D/ klimor

 

 1. … öl blir man sömnig.

A/ Av B/ Till

C/ Från D/ Genom

 

Mellannivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 1. Direktörn … och börjar skälla ut kontoristen.

A/ sitter ner sig B/ sitter sig ner

C/ sätter sig D/ sätter

 

 1. Ninni, … barn är stora, vill skaffa barn igen.

A/ vars B/ vems

C/ deras D/ vilkas

 

 1. När man åker utomlands börjar man så småningom längta … svensk mat!

A/ för B/ om

C/ till D/ efter

 

 1. Tjuvarna … av poliserna när en av dem försökte att öppna fönstret till lägenheten.

A/ var otäcka B/ blev upptäckta

C/ var upptäckt D/ blev otäckt

 

 1. Fru Persson … för en bilolycka igår kväll.

A/ råkades B/ blev uttråkad

C/ råkade ut D/ blev råkad ut

Facit

Grundnivå:

 1. b
 2. d
 3. c
 4. b
 5. a

Mellannivå:

 1. c
 2. a
 3. d
 4. b
 5. c

 

Soter Instant Svéd 2017.09.01.

Svéd nyelvi gyakorló – 2017.09.01

 

Grundnivå

 

I dag ska ni fylla i rätt ord i meningar!

 1. Lasses far heter Ingmar. Ingmars syster heter Elsa. Elsas dotter är Lasses … .

a/ farmorsdotter          b/ kusin

c/ systerdotter                        d/ fasterdotter

 

 1. Kalle hälsar att han är … , men han inte kan hjälpa dig.

a/ ledig                        b/ ledsen

c/ sorglig                     d/ upptagen

 

 1. Han parkerar bilen … porten.

a/ utan                                    b/ utom

c/ utantill                    d/ utanför

 

 1. … han var kär i sin sekreterare försökte han aldrig att röra vid henne.

a/ Ändå om                 b/ Trots att

c/ Dessutom av           d/ Även fast

 

 1. … , kommer du från Lappland?

a/ Hoj              b/ Haj

c/ Jaha                         d/ Jovisst

 

Mellannivå

I dag ska ni fylla i rätt ord i meningar!

 1. Små grytor har också … .

a/ lock             b/ soppa

c/ öron             d/ ögon

 1. Jan kommer från Norge. Han är … .

a/ norska         b/ norrman

c/ nordman      d/ norgisk

 1. Herr Lundell arbetar på en restaurang. Han är … .

a/ kokare         b/ servitris

c/ kok              d/ kock

 1. Jan håller … Lissi, hon ska nämligen på intervju imorgon.

a/ lektion av                b/ tummarna för

c/ boken framför         d/ händerna av

 1. Efter undersökningen kände patienten … .

a/ onter            b/ lättnad

c/ lätta                         d/ en ont

 

Facit

Grundnivå:

 1. b
 2. b
 3. d
 4. b
 5. c

Mellannivå:

 1. a
 2. b
 3. d
 4. b
 5. b

 

 

Soter Instant svéd 2017.08.30.

Svéd nyelvi gyakorló – 2017.08.30.

Grundnivå

Först – läs texten!

Hej Anna!

Förlåt för mitt försenade svar! Jag är väldigt upptagen nuförtiden. Under de senaste veckorna har mitt liv helt förändrat tack vare en ny kollega som jag fick i början av mars. Han arbetar på samma projekt som jag, vi jobbar tillsammans faktiskt. Han är en väldigt duktig arbetskamrat, jobbet går fort med honom. Han en mycket speciell personlighet. Han har ingen bil utan han cyklar. Han cyklar till jobbet, till affären, till sportklubben, osv. Han har övertygat mig att jag skulle följa med honom i detta och cykla till arbetet på morgnarna. Oftast cyklar vi hem tillsammans på eftermiddagarna för vi bor ganska nära varandra. Han blev en god vän till mig under denna korta tid. Vi går ut med våra hundar tillsammans. Vi promenerar med dem runt den där parken som ligger nere vid kusten, du vet. Så jag har det ganska trevligt nuförtiden trots att jag hade varit ganska olycklig och onöjd med mitt liv innan han kom till vår arbetsplats! Skriv så snart som möjligt!

 

Hälsningar,

 

Peter

 

Och nu – svara på frågorna om texten!

 1. Varför kunde inte Peter svara på Annas brev tidigare?

_______________________________________

 1. Varför har hans liv förändrats den senaste tiden?

_______________________________________

 1. Vilka aktiviteter gör han tillsammans med sin nya kollega?

_______________________________________

 1. Jobbar den nya kollegan långsamt?

_______________________________________

 1. Känner Peter sig bättre nu än tidigare?

_______________________________________

Mellannivå

Först – läs texten!

 

Företaget Life säger: “Du lever bara en gång och det är nu”.

 

Många människor äter näringsrik mat men sover ändå inte gott på natten. Många människor motionerar flera gånger i veckan men ger inte kroppen tillräckligt med näring. Många sover bra men aktiverar faktiskt inte sin kropp när den är vaken. Hur lever du?

 

De allra flesta av oss vet att kroppen behöver bra kost, motion och vila för att må som bäst. Vi på Life tror på hälsa som passar in i livet. Att ta hand om sig själv ska kännas naturligt, inte vara ett extra moment som tar tid och energi. Vi tror att en varaktig hälsa är något som man jobbar med hela livet, varje dag. Alla människor har olika behov och olika förutsättningar.

 

Kom in till oss så hjälper vi dig på din resa mot ett mer balanserat liv. Life Europe AB har 410 butiker fördelat på Sverige, Norge och Finland. Koncernen har 380 anställda och omsatte över 1,6 miljarder SEK 2008. Alla Life-butiker har minst en auktoriserad hälsorådgivare. För att få kalla sig auktoriserad hälsorådgivare ska man ha genomgått och regelbundet vidareutbilda sig i hälsofackhandelns utbildning som innefattar

näringsfysiologi, hälsolivsföring, varukännedom, naturläkemedel och grundkunskaper i farmakognosi.

 

VÄLKOMMEN!

Öppetider:

Mån-fre: 10-19

Lör: 10-17

Sön: 11-17

Och nu – svara på frågorna om texten!

 1. Vad är Lifes motto?

_______________________________________

 1. Vad får de som vänder sig till Life?

_______________________________________

 1. Vilka tre problem orsakar mest besvär för de flesta?

_______________________________________

 1. Vilka tre saker behöver man för att hålla sig frisk genom hela livet?

_______________________________________

 1. Vad får vi veta om företaget från annonsen?

_______________________________________

Facit

Grundnivå:

 1. Han var mycket upptagen.
 2. Han fick en ny arbetskamrat på jobbet som han har blivit god vän med.
 3. De cyklar och går ut med sina hundar tillsammans.
 4. Nej, jobbet går fort med honom.
 5. Ja.

Mellannivå:

 1. Du lever bara en gång och det är nu.
 2. Hälsorådgivning till ett balanserat liv.
 3. Många människor äter näringsrik mat men sover ändå inte gott på natten. Många människor motionerar flera gånger i veckan men ger inte kroppen tillräckligt med näring. Många sover bra men aktiverar faktiskt inte sin kropp när den är vaken.
 4. Bra kost, motion, vila
 5. Det är en koncern med 410 butiker i Skandinavien, 380 anställda, hade en omsätning på 1,6 miljarder SEK 2008.

Soter Instant Svéd 2017.08.28.

Svéd nyelvi gyakorló – 2017.08.28.

 

Grundnivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 1. Perssons skägg är … än alla andras.

a/ längre          b/ långare

c/ mera lång    d/ mer lång

 

 1. Turisterna har … kakorna.

a/ åtit av          b/ åt upp

c/ åtit upp        d/ ätit upp

 

 1. Bankrånet hände … ett år och nio månader … .

a/ före … sedan           b/ förrän … sen

c/ för … sedan                        d/ förr … sen

 

 1. Min syster har aldrig … honom.

a/ träffats med            b/ träffat

c/ träffat med             d/ mött med

 

 1. Ola lekte med … barn i närheten av stranden.

a/ sitt små                   b/ hans litet

c/ hennes lite               d/ sina små

Mellannivå

I dag ska ni placera in rätt ord i meningar.

 1. Om hon smutsade ner skorna … in i rummet.

a/ skulle hon inte komma       b/ inte skulle hon komma

c/ skulle hon inte ha kommit d/ hon skulle inte komma

 1. Jag bad reseledaren … en karta … stan och en förteckning över alla sevärdheter.

a/ om … över   b/ på … av

c/ av … om      d/ över … på

 1. Tävlingen kunde inte startas igår … den låga temperaturen.

a/ på grund av                        b/ eftersom

c/ tack vare                 d/ istället för

 1. Frans undrade varför Inger … skrivit.

a/ har inte        b/ inte hade

c/ inte har        d/ hade inte

 1. Alla priser på kalkonkött har minskat … 12 % under de sista månaderna.

a/ om               b/ på

c/ med                         d/ vid

 

Facit

Grundnivå:

 1. a
 2. d
 3. c
 4. b
 5. d

Mellannivå:

 1. a
 2. a
 3. a
 4. b
 5. c